สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคางานซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในตึก ๑ และตึก ๒ รพ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๒ หลัง ณ รพ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-04-2562 809 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคางานซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในตึก ๑ และตึก ๒ รพ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๒ หลัง ณ รพ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)